Styrelsen

EIF:s handbollsektions styrelse jobbar för att föreningen skall fungera på bästa sätt, och för att utveckla handbollen på bästa möjliga sätt, både sportsligt och ekonomiskt.

Styrelsen ansöker om stipendier till hela handbolls sektionen.

Styrelsen jobbar för att ge en positiv bild av sporten och rekrytera nya spelare genom bla annat att ordna school tour med hjälp av handbollsförbundet.

Ordförande

Monica Boström
monica.b.bostrom@gmail.com
040 538 23 82

Vice ordförande

Roger Rosendahl

Sekreterare

Maria Degerlund

Medlemmar

Mikael Kermorgant
Petra Sjölund
Theresia Hagman
Thomas Sjöström