Juniorer

Målsättningen är att skapa en så bred juniorverksamhet som möjligt.
Vi vill skapa en handbollsverksamhet som ger barnen och ungdomarna positiva idrottsliga och sociala upplevelser samt ge barnen och ungdomarna förutsättningar att fortsätta sin utveckling så länge som möjligt.